Östgötamusiken

Musik
Östgötamusiken - musik för alla i Östergötland.

Östgötamusiken ger alla invånare i Östergötland tillgång till musik av hög kvalitet genom sin verksamhet som är att stötta och utveckla musiklivet, utveckla samverkan med olika aktörer samt stödja konstnärlig utveckling och samarbeten.